Датите на планираните мероприятия за 2020 год. в гр.Царево, за всички бъдещи курсисти на ПК Нептун са както следва:
1. 12-14.06 - Откриване на сезона
2. 03-12.07 - Курсове CMAS* и CMAS**
3. 17-26.07 - Курсове CMAS* и CMAS**

 

-Теорията за всички желаещи да покрият CMAS* започва след предварително договаряне с курсистите от февруари 2020год. в клуба

Извън посочените дати курсове се провеждат след сформиране на съответната група. Записванията започнаха.

 

Подводна сигнализация